KUFS

KUFS A Universidade de Estudos Estrangeiros de Quioto realizou a XXXII Edição do Concurso de Eloquência em Português! Parabéns à Universidade e aos 17 estudantes que se apresentaram a concurso, pelas óptimas provas prestadas: – Shiho Miyoshi – Honoka Kikuchi – Takafumi Muramatsu – Yuki Shigemoto – Yukari Yamada – Mutsumi Ideguchi (2.º) – Haruka Asari – Sinpei Watanabe – Ayaka Ishikawa – Mao Kawasaki – Shoko Kida (1.º) – Miku Hashiguchi (3.º) – Naoto Fukuda – Yoshimitsu Nakamura – Chika Yamamoto – Rin Kariyasu – Yuto Kijima