KOBE

Consul: Philip Fernando de Souza
2-2-27, Nagate-cho, Nada-ku,
Kobe 657-0027
Telef: 078-851-8114
Fax: 078-854-2779

KYOTO

Consul: Yoshito Naya
Kuramaguchi-agaru,
Horikawa-dori, Kita-ku,
Kyoto 603-8691
Telef: 075-432-5158
Fax: 075-432-5159

NAGASAKI

Consul: Masatoshi Miyawaki
The 18th Bank
1-11, Doza-machi,
Nagasaki 850-8618
Telef: 095-828-8181
Fax: 095-821-0214

NAGOYA

Consul: Koichi Fukaya
Denso IT Solutions Inc.

Nihonseimei Sasajima Bldg. 11F,

1-27-2, Meieki-minami, Nakamura-ku,
Nagoya 450-0003
Telef: 052-586-5423
Fax: 0566-25-4500

OSAKA

Consul: Katsutaro Inabata
Sakai-Suji Inabata Bldg.,
1-15-14, Minami-Senba, Chuo-ku,
Osaka 542-8558
TEL: 06-6267-6090
FAX: 06-6267-6042

TOKUSHIMA

Consul: Toshiji Miki
No. 3 Miki Bldg. 6F,
3-16 Higashidaikumachi,
Tokushima 770-0905
Telef: 088-653-7000
Fax: 088-653-7106