Postos Honorários

KOBE

Cônsul: Philip Fernando de Souza
2-2-27, Nagate-cho, Nada-ku,
Kobe 657-0027
Telef: 078-851-8114
Fax: 078-854-2779

KYOTO

Cônsul: Yoshito Naya
Kuramaguchi-agaru,
Horikawa-dori, Kita-ku,
Kyoto 603-8691
Telef: 075-432-5158
Fax: 075-432-5159

NAGASAKI

Cônsul: Masatoshi Miyawaki
The 18th Bank
1-11, Doza-machi,
Nagasaki 850-8618
Telef: 095-828-8181
Fax: 095-821-0214

NAGOYA

Cônsul: Koichi Fukaya
Denso IT Solutions Inc.
Nihonseimei Sasajima Bldg. 11 F,1-27-2, Meieki-minami,
Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0003
Telef: 052-586-5423
Fax:0 566-25-4500

OSAKA

Cônsul: Katsutaro Inabata
Sakai-Suji Inabata Bldg.,
1-15-14, Minami-Senba, Chuo-ku,
Osaka 542-8558
TEL: 06-6267-6090
FAX: 06-6267-6042

TOKUSHIMA

Cônsul: Reiko Miki
Attn. Mr. Yasuhiro Miki,
1-29 Nakajosanjima-cho,
Tokushima 770-0813
Telef: 088-652-5978
Fax: 088-653-7000